.

JOJOSTAV s.r.o

ŠETRNE A MYSLIAC NA VAŠU BUDÚCNOSŤ 

SLUŽBY

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

DEMOLÁCIE A PRÁCE BÚRACÍM KLADIVOM

NÁKLADNA DOPRAVA 6x6,8x8 

DOPRAVA A PRÁCE HYDRAULICKOU RUKOU

KOMPLETNÁ REALIZÁCIA STAVIEB NA KĽÚČ ,REKONŠTRUKCIE
CESTNÉ STAVBY